(beta 公測版本)

查字典

掁眼 指光線太強,光到隻眼唔舒服、痛
搞錯 / 攪錯 做錯咗一件事
晚黑 夜晚,入黑之後
藏入地下,用沙泥冚住
用於動詞後,表達包括、連帶嘅意思
嗩吶 由波斯傳入嘅中國管樂器,似喇叭(量詞:支)
啲打 / 啲咑 嗩吶,由波斯傳入嘅中國管樂器,似喇叭(量詞:支)
大鑊,事態危急慘重
唔好
一種收藏物件用嘅箱形器具,通常係長方形,有蓋或者有門(量詞:個)
股市 股票市場(量詞:個)
不詳 唔知道,唔清楚一啲資料;多係寫作嗰陣用
機器
專指汽車(量詞:架/部)
「車」(ce1)嘅異讀字,多數讀文言文「車」會讀呢個音,或者係特殊情況,例如車馬費、象棋嘅「車」(量詞:隻)
前一頁 下一頁
(仲有 38150 個未寫好、未公開嘅詞條...)